Foto: Getty Images

Se långt och hitta rätt: Workshop för ledningsgrupper

I rollen som chefer på olika nivåer är det viktigt att arbeta med gemensamma mål för verksamheten. Tillsammans med den ledningsgrupp som du ingår i erbjuder vi en heldag i målarbete utifrån er egen verksamhet. Torsdag 11 april 2024 9.00, Göteborg

Organisationskonsulten Nils Nordung skriver i sin bok Se långt och hitta rätt: ”Bra utformade mål förenklar tänkandet frigör energi samt stimulerar kreativitet och arbetsglädje. Det ger oss i förlängningen större förutsättningar att göra den skillnad vi vill göra, i både små och stora sammanhang.” Nils leder en heldagsworkshop för ledningsgrupper där ni får utforma och utveckla era egna mål utifrån en beprövad arbetsmodell. 

Nils Nordung är organisationskonsult med inriktning på utveckling av strategi, verksamhet, ledarskap och medarbetarskap. Han har lång erfarenhet av att hjälpa chefer, arbetsgrupper och styrelser med såväl vardagsstrategisk som visionär och långsiktig reflektion och utveckling. Nils har en bakgrund som kommunikatör, men är också teolog, utbildad handledare och ledarcoach.

1000 kr, max 5000 kr för en ledningsgrupp

Torsdag 11 april 2024 9.00-16.00, Göteborg
Anmäl dig här senast den 15 mars 2024. Antalet platser är begränsat.