Foto: GettyImages

Samverkande inköp

Svenska kyrkan är en mycket stor konsument. Vi köper varor och tjänster för över 8 miljarder kronor per år. Din enhet är en del av det flödet så du har möjlighet att påverka utvecklingen framöver och därigenom värna om Guds skapelse genom hållbar konsumtion.

Enligt kyrkostyrelsens skrivelse 2018:1 till kyrkomötet finns uppskattningsvis en besparingspotential på 300–500 mnkr per år. Det betyder att om vi köper via upphandlade ramavtalsleverantörer kan vi direkt börja spara resurser. Ramavtalsleverantörer har även skrivit under Svenska kyrkans uppförandekod där vi ställer krav på miljöhänsyn, arbetsvillkor, andra mänskliga rättigheter och förbud mot korruption.

Detta innebär en potential att påverka näringslivet samtidigt som Svenska kyrkan sparar pengar.

Församlingar, pastorat och stift välkomnas använda Svenska kyrkans inköpspolicy och uppförandekod för leverantörer som är framtagen av nationell nivå och antagen av Kyrkostyrelsen, för att arbeta mot att stärka samverkan kring inköp. Mallar, handbok och annan vägledning finns också tillgängliga för alla för att underlätta inköpsprocessen lokalt och regionalt. Du hittar samtliga dokument under ”Dokument Samverkande inköp”

Kompetensutveckling Samverkande inköp

Göteborgs stift släpper nya kurser och arrangemang terminsvis. Anmäl dig nu! Inspireras, utveckla din kompetens och skapa nätverk genom att gå kurser tillsammans med andra deltagare.

Hållbara inköp i Partille

Genom mer hållbara inköp går det att både spara pengar och samtidigt värna om miljön. Små förändringar kan generera en stor nytta. Partille pastorat har börjat arbeta mer målmedvetet med sina inköp och ser redan positiva effekter.

Regionala ramavtal

Utöver de ramavtal som finns på nationell nivå har vi som jobbar inom Göteborgs stift lokala avtal att ta del av.