Foto: GettyImages

Samverkan och ungresurs.nu

Göteborgs stift samverkar med arbetsförmedlingen och andra aktörer för att erbjuda olika typer av sysselsättning. Via ungresurs.nu kan du testa på hur det är att arbeta i kyrkan.

Projektet Skapa plats

Att skapa plats för alla

Genom satsningen Skapa plats vill Svenska kyrkan utveckla metoder för att stärka arbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Flera församlingar i Göteborgs stift och Karlstads stift har gått in i detta, och vill på så sätt vara med och dela erfarenheter med andra församlingar.

ungresurs.nu

Letar du efter något meningsfullt att göra efter gymnasiet? Alla ungdomar mellan 18 och 25 år som vill prova på hur det är att arbeta i Svenska kyrkan är välkomna att söka till ungresurs.nu! Aug 2022 - jun 2023, olika församlingar i Sverige eller Berlin