Samlade länkar

Verktyg och webbsidor till stöd för dig som arbetar med ärendehantering.

Dokument till hjälp i övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning

​Övriga länkar som kan vara bra att ta del av​

Regelverk

Kyrkoordningen

Tänk på att för att avsluta arkiv enligt allmänna arkivschemat ska äldre bestämmelser användas. Se SvKB 2003:1, 2003:2 och 2003:3.​