Så länkar du till sidor på svenskakyrkan.se

Om du ska länka till en sida på svenskakyrkan.se i ett mejl, på en hemsida eller i sociala medier kopierar du första delen av webbadressen.

Om du vill länka till just denna sidan på goteborg.se i mejl eller sociala medier kopierar första delen av webbadressen. Så här:

 

Den första delen (fram till /!ut....) leder alltid just till denna sidan. Andra delen som är en rad olika bokstäver och tecken, ändras utifrån vad du klickat på innan du kom till just denna sidan och ska inte kopieras när du vill länka.

På sidorna på svenskakyrkan.se finns också delningslänkar till de vanligase sociala medierna och mejl. De går också bra att använda för att länka till just den sidan på samma sätt som med första delen av webbadressen.