Riktlinjer för arbete med barn och unga

Barn och unga i vårt arbete ska känna sig trygga i en gemenskap där de blir respekterade. Vi vill också sträva efter att ingen ska behöva avstå från att delta i vår verksamhet på grund av ekonomiska skäl.

I arbetet med barn och unga finns många redskap för att skapa god gemenskap. I foldern Etiska riktlinjer för arbetet bland barn och unga 0-18 år i Göteborgs stift finns information kring arbetet med verksamheter som riktar sig till barn och unga. Riktlinjerna är utarbetade i samarbete mellan Göteborgs stift och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Antagna av domkapitlet den 10 juni 2021.

Ladda ner broschyren ”Etiska riktlinjer för arbetet bland barn och unga” här