Revisionstjänster, ramavtal

Göteborgs stift tillsammans med ett antal stift och andra självständiga enheter inom Svenska kyrkan har ett ramavtal sedan 2019 med PWC som tillhandahåller en rad tjänster inom revisionsområdet.

För att avropa avtalet

  1. Läs igenom ramavtalet och dess bilagor och villkor
  2. Ta kontakt med Mats Angslycke som är vår kontaktperson och klargör era önskemål och behov
  3. Fyll i och skriv under avropsavtalet
  4. Skicka avropsavtalet till pwc

Du hittar alla dokument som rör ramavtalet med PWC här

Vill du veta mer eller få rådgivning? Kontakta mig gärna!

Mats Angslycke
PWC, aktoriserad revisor
Direkt: 010- 21 25 253
Mobil: 0709 - 29 52 53
Skicka e-post till Mats Angslycke