Foto: Anders Stenbäck

Resa till vänstiftet i södra Afrika

Inom ramen för vänstiftsrelationen med Östra stiftet planeras en resa dit i höst för upp till 16 deltagare. Vi önskar öka den ömsesidiga förståelsen ute i våra respektive församlingar, dels under själva resan och dels genom att förmedla upplevelserna efteråt. Utresan är tänkt till den 28 okt 2022

Biskop Absalom Mnisi, som just varit på besök hos oss, välkomnar gruppen där även vår biskop Susanne avser att ingå. Vi fördelar oss på olika församlingar i mindre sällskap och bor mestadels i familjer. Några dagar i början och slutet tillbringar vi tillsammans, hela gruppen.

En förberedande fortbildning genomförs under ett par halvdagar samt minst en heldag tillsammans med Skara stift, som gör en motsvarande resa något senare till sitt eget vänstift. En första träff sker i juni och resten av utbildningstillfällena under hösten. 

Resesällskapet väljs ut så att en god spridning uppnås, både geografiskt i stiftet och åldersmässigt. Deltagare förbinder sig att engagera sig långsiktigt i vänstiftsrelationen, med informationstillfällen i början och sedan som kontaktpersoner. En gemensam redovisning görs vid den internationella stiftsdagen nästa vår.

Kostnad
6000 kr i deltagaravgift. Räkna också med egna utgifter för vaccin, fickpeng mm.

Tre kurstillfällen,
Två halvdagar och en heldag – datum publiceras snart.
Resa troligen 28 okt – 7 nov 2022,
Mbabane m fl församlingar i vänstiftet ELCSA-ED
Anmäl ditt intresse genom e-post till Anders Stenbäck senast den 15 maj.