Rekryteringssystem, ramavtal

Nationellt ramavtal med Varbi från April 2021.

Varbi är ett komplett rekryteringsverktyg som används för att annonsera, ta emot ansökningar, filtrera, sortera, rangordna ansökningar och för att kommunicera med kandidater och kollegor. Varbi används idag av ett antal församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan och alla har gett leverantören sina bästa rekommendationer. Verktyget är användarvänligt, smidigt och professionellt utformat. Det är GDPR-anpassat och uppfyller alla krav i enighet med dataskyddsförordningen.

Svenska kyrkan har nu ett nationellt ramavtal med Varbi. Det innebär att alla församlingar och pastorat inom Göteborgs stift som idag har avropat det regionala ramavtalet med Varbi kommer att gå över till det nationella ramavtalet efter avtalets slut. Det blir alltså ingen förlängning på det regionala avtalet.

För er som vill teckna nytt avtal med Varbi gå in här och följ anvisningarna