Ramavtal inom fastighetsområdet

Göteborgs stift samarbetar med leverantörer som lever upp till kraven för god kvalitet, ekonomisk hållbarhet och miljöhänsyn.

Ramavtal för leverantörer inom fastighetsområdet i Göteborgs stift

Göteborgs stift har from med årsskiftet 2020-2021 förändrat vissa rutiner inom samarbetet med våra pastorat/församlingar och däribland rådgivning för inköp och upphandling. Detta innebär att samtliga tidigare tecknade ramavtal mellan konsulter entreprenörer och Göteborgs stift och som gäller underhållsarbeten har sagts upp. Avtalen gäller inte efter årsskiftet 2020-2021.  

Vi kommer under våren 2022 att se över och arbeta fram rutiner kring stöd till församlingar/pastorat och speciellt inom rådgivning vid upphandling, kvalitetssäkring, och däribland råd kring lokalt tecknade avtal med leverantörer inom fastighetsområdet.