Rådgivning i asyl- och flyktingfrågor

Jurister från Asylrättscentrum med säte i Stockholm och Göteborg besöker olika orter i Västsverige för att ge gratis rådgivning i asylfrågor.

Rådgivningsdagar i Göteborgs- och Skara stift 

Med reservation för ändringar

 • Trollhättan 4 april (måndag) kl 09.30 - 11.30 - Digital föreläsning och frågestund.
       Ämne: om hälso- och sjukvård för asylsökande och papperslösa.
       På eftermiddagen erbjuds rådgivning digitalt.
  Kontakt: Katharina Klingborg, skicka e-post till Katharina, telefon 0520-472934.

 • Borås 21 april (torsdag) kl 18:00 i Hässleholmens kyrka.
  Ämne: Har du flytt från Ukraina?
  Informationskväll i Hässleholmens kyrka, för dig som flytt från Ukraina, eller dig som hjälper någon som flytt från Ukraina. Svenska kyrkan, Kyrkornas flyktingrådgivning, Borås stad, Asylrättscentrum, Rädda barnen, Röda Korset, Frälsningsarmén och RFSL Sjuhärad bjuder in. Varje organisation informerar om vilken typ av stöd som erbjuds, samt vad som kan vara bra att veta i kontakt med myndigheter.
  Under kvällen finns det också möjlighet att fika och dela erfarenheter med varandra. 
  Kontakt: Diakon Ing-Marie Johansson, skicka e-post till Ing-Marie

 • Mölndal 25 april (måndag) 9:30-12 - Digital föreläsning och frågestund.
       Ämne: Att utvisa kvinnor med manligt nätverk.
       På eftermiddagen erbjuds rådgivning digitalt.

 • Skövde: 10 maj (tisdag) - föreläsning på plats i Skövde och eventuellt även individuell rådgivning.
       Ämne och tid meddelas senare. Kontakt: Mark Hudson, skicka e-post till Mark, telefon 0500-476586

 • Uddevalla 24 maj (tisdag) 9:30 - 12 - Föreläsning och frågestund.
       (Ämne meddelas senare. Datum och tid kan komma att justeras)
       På eftermiddagen erbjuds rådgivning.


Gemensamma föreläsningar​ 2022 

 • 13 april 2022 (onsdag) kl. 10-12
  Ämne: Inte bestämt

 • 15 juni 2022 (onsdag) kl. 10-12
  Ämne: Inte bestämt

 • 22 september 2022 (torsdag) kl. 13-15
  Ämne: Inte bestämt

 • 23 november 2022 (onsdag) kl. 10-12
  Ämne: Inte bestämt​  ​​

Gratis konsultation med jurist specialiserad på asylrätt 

Sedan 1 januari 2021 finns en grupp på fem jurister som tar hand om olika ärenden.

Louise Dane är utbildare i Avtalsteamet. Hon doktorerade med avhandlingen Den reglerade invandringen och barnets bästa och medverkar ofta som expert i media. Anna-Pia Beier hör också till avtalsteamet. Hon har arbetat på Asylrättscentrum i över 10 år och har lång erfarenhet av migrationsrättsliga frågor och ett särskilt fokus på barnfrågor.

Hur kommer man i kontakt med Asylrättscentrum?  

För att komma i kontakt med en jurist kan ni maila eller ringa Asylrättscentrum. OBS! Vi som är medlemsorganisationer har ett särskilt avtal och  betalar särskilt för denna rådgivning, så lämna inte ut kontaktuppgifterna till någon annan.

Telefonrådgivningen är normalt öppen på tisdagar 13.00-15.00 och torsdagar 09.30-11.30. Telefonnumret är 08 – 534 881 53.  

Mail är alltid att föredra då det blir tydligare och går snabbare för Asylrättscentrum att ge återkoppling kring hur de kan gå vidare med er fråga eller ärende.​ Skicka ditt ärende till samarbete@sweref.org och bifoga så många dokument som möjligt som rör personen/familjen ifråga. Information om de dokument som juristen kan behöva är listade nedan.

Vilka handlingar behöver Asylrättscentrum få in?

För att kunna lämna individuella bedömningar i frågor och ärenden behöver de ta del av nedanstående handlingar – utan dessa handlingar kan endast generella svar lämnas. De handlingar som behövs är:
• Protokoll från asylutredningen
• Migrationsverkets beslut
• Domstolarnas domar (migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen)
• Vad som är nytt i ärendet och inte har prövats förut

Om en ansökan om verkställighetshinder har lämnats in tidigare behöver de även:
• Inlämnad ansökan om verkställighetshinder
• Beslut från Migrationsverket angående verkställighetshinder
• Eventuell dom/beslut från migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen

I ärenden som rör ensamkommande barn behöver de även:
• Protokoll från alla eventuella återvändandesamtal
• Information om barnet studerar på gymnasiet eller introduktionsprogram på gymnasiet  ​  

Utöver detta inbjuder Västerås stift även till seminarieserien ”Att möta migranter i kris”:

Fyra olika pass kommer att erbjudas utifrån olika teman där ni som deltagare kan välja vilka tillfällen som ni önskar delta i. Välkomna att anmäla er på kurswebben, https://svenskakyrkan.se/vasterasstift/app/kurser/detalj/33629 , eller till vasterasstift.migration@svenskakyrkan.se
Obs. Första tillfället går av stapeln redan i veckan.

Pass 1: Grundläggande behov och sociala rättigheter. 13 oktober 2021. Kl 13-15.
Pass 2: Att vara konvertit. 8 december 2021. Kl 13-15.
Pass 3: Att vara ung migrant. 23 februari 2022. Kl 13-15.
Pass 4: Interreligiositet och en gemensam värld. 6 april 2022. Kl 13-15.

Pass 1. Grundläggande behov och sociala rättigheter. 
Svenska kyrkans församlingar möter allt fler människor i Sverige som saknar tillgång till grundläggande behov så som tak över huvudet, mat och kläder. Vad kan och bör kyrkan göra för att bidra till att människor får sina behov och rättigheter tillgodosedda? 

Pass 2. Att vara konvertit.
Svenska kyrkans församlingar har under de senaste åren mött många människor som flytt till Sverige på grund av förföljelse i hemlandet med anledning av sin kristna tro. Församlingarna har också mött människor som konverterat efter mötet med kristendomen här i Sverige. Hur går asylprocessen till för en person som söker skydd på grund av konversion och hur kan vi ge ett bra stöd på vägen?   

Pass 3. Att vara ung migrant.
Cirka 70 miljoner människor befinner sig på flykt idag, ungefär hälften av dessa är barn. Hur är det att vara ung migrant i Sverige idag och hur kan Svenska kyrkan vara ett stöd till de unga som söker sig till församlingarnas verksamheter?   

Pass 4. Interreligiositet och en gemensam värld.
Under seminarietillfället diskuteras Svenska kyrkans roll som en del av en global värld. Kan vi skapa dialog och samverkan med människor med en annan religiös tillhörighet och varför bör vi göra det?  

Asylrådgivning i Västsverige

En rad olika organisationer och församlingar i Västsverige initierade 2013 ett samarbete med Asylrättscentrum i Stockholm som ska göra det möjligt för jurister från Asylrättscentrum att träffa asylsökande på olika platser i Västsverige.