Public 360, grundutbildning

Kursen vänder sig till dig som ska börja använda ärendehanteringssystemet Public 360. Kursen är kostnadsfri och hålls efter överenskommelse i anslutning till att du ska börja arbeta i systemet. Ges på förfrågan.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur man arbetar i systemet. Vi går bland annat igenom hur du registrerar mail, upprättar dokument och vissa funktioner som underlättar för dig som användare. Målgruppen är registratorer, handläggare, chefer och mötessekreterare. 

Vid behov planerar vi in en teoretisk utbildning när det gäller offentlighetsprincipen, krav på registrering och arkivfrågor i samband med grundutbildningen.

Kostnadsfritt. Fika ingår.

Ges på förfrågan, främst på förmiddagar 8:30 – 12:00Stiftskansliet i Göteborg