En persons händer vid en laptop. Ovanför händerna syns symboler för dokument.
Foto: Getty Images

Public 360, grundutbildning

Kursen vänder sig till dig som ska börja använda ärendehanteringssystemet Public 360. Kursen är kostnadsfri och hålls i anslutning till att du ska börja arbeta i systemet. Ges på förfrågan, Göteborg

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur man arbetar i systemet. Vi går bland annat igenom hur du registrerar mail, upprättar dokument och vissa funktioner som underlättar för dig som användare. Målgruppen är registratorer, handläggare, chefer och mötessekreterare.  

Vid behov planerar vi in en teoretisk utbildning när det gäller offentlighetsprincipen, krav på registrering och arkivfrågor i samband med grundutbildningen.

Kostnadsfritt (för enheter utanför Göteborgs stift utgår en kostnad)
Fika ingår

Ges på förfrågan, främst på förmiddagar 8.30–12.00, Stiftskansliet i Göteborg