Public 360 för registratorer, grundutbildning

Kursen vänder sig till dig som ska börja arbeta som registrator i ärendehanteringssystemet Public 360. Vid kurstillfället går vi igenom de grundläggande momenten, från start av ärende till avslut. Ges på förfrågan, Göteborg

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur du som registrator arbetar i systemet. Vi går bland annat igenom hur du skapar ärenden och dokument, lägger till bevakningar samt funktioner som underlättar för dig som användare. Målgruppen är främst registratorer.

Kostnadsfritt
Fika ingår

Ges på förfrågan, Stiftskansliet i Göteborg