Protokollet – från början till slut

I varje församling och pastorat skrivs ett stort antal protokoll från sammanträden med kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Utbildningen går igenom arbetsprocessen från det att ett ärende skapas till dess att protokollet är färdigt. Fre 7 okt 2022 9.00, Göteborg

Protokollet är en viktig handling. Där dokumenteras de beslut som fattas och vad som i övrigt förekommit under sammanträdet. För läsarna – förtroendevalda, anställda och församlingsbor – är det viktigt att protokollet är lättläst och begripligt. Utbildningen går igenom arbetsprocessen från det att ett ärende skapas till dess att protokollet är färdigt.

På kursen som vänder sig till dig som är mötessekreterare i kyrkorådet, kommer du att få boken Protokollet – från början till slut– formalia enligt kyrkoordningen.

Kursledare är Holger Sandelin, planeringssekreterare

Kostnadsfritt
Fika ingår

Fre 7 oktober 2022 9.00-12.30, Stiftskansliet Göteborg
Anmäl dig här senast den 2 oktober 2022