En enad profil

Svenska kyrkan har ett gemensamt löfte för hela sin verksamhet. Målbilden är ett gemensamt varumärke, Svenska kyrkan. Allt som ryms inom löftet för Svenska kyrkan bör ha Svenska kyrkan som avsändare.

Vi måste förmedla ett tydligt budskap om vad Svenska kyrkan är och gör så att det blir lättare för andra att förstå vad vi kan bidra med. En nyckel till att lyckas stärka Svenska kyrkans varumärke är konsekvens och långsiktighet. För att öka tydligheten måste vi kunna tala med en röst.

Vi vill att människor ska känna igen Svenska kyrkan, oavsett vilken del som kommunicerar. Vi vill att de ska förknippa Svenska kyrkan med våra kärnvärden; närvaro, öppenhet och hopp. En visuell strategi och en grafisk profil är ett sätt för oss att ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Vi syns många gånger och på många olika material, men ändå på samma sätt. Man känner igen att det är Svenska kyrkan som kommunicerar oavsett om det är i ett brev, på en webbplats, i en trycksak eller i en annons.

Vi tror att de stora fördelarna med att samla Svenska kyrkans hela kraft bakom varje budskap, bild, trycksak, webbplats eller vad det än må vara vida överstiger de eventuella begränsningar som en enad profil kan innebära. Tanken är att man ska kunna använda Svenska kyrkans visuella strategi och ändå kunna uttrycka församlingens eller stiftets unika karaktär.​