Foto: GettyImages

Processträd

Processträdet ger en översikt av hur stödet går till. Här kan du se vad du kan få hjälp med inom de fem olika områdena som vi ger stöd inom.

Denna bild visar hela processträdet för ”Hantera fastigheter”. De fem grenarna redogör för olika utskilda delar av fastighetsförvaltningen.

Rollerna har som utgångsläge placerats på ”Stiftet” eller ”Församling / pastorat”. Dock kan dessa förutsättningar förändras beroende på vad som har avtalats med respektive ekonomisk enhet.

Arbetssättet kan även brukas utan att den ekonomiska enheten har ett avtal med ”Stiftet”.