Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Prästlönetillgångarna

Enheten svarar för prästlönetillgångarnas skogsförvaltning, avverkning, skogsvård, byggnadsunderhåll, vindkraftsfrågor, arrenden och nyttjanderätter, köp och försäljning av kyrklig jord. Enheten handhar också kapitalförvaltningen både för Göteborgs stifts prästlönetillgångar och Göteborgs stift. Enheten svarar också för stiftets medverkan i Stiftsvinden 1, ekonomisk förening.

I Göteborgs stifts uppgifter ingår att förvalta prästlönetillgångarna. Kyrkan har mycket gamla anor som markägare och redan under medeltiden på 1100- och 1200-talen tillkom de första egendomarna. När Sverige blev kristet bildades församlingar med kyrka och präst, och en del av prästens lön skulle bestå i avkastning från mark – jord och skog.

Prästlönetillgångarna består idag av prästlönefastigheter och en prästlönefond, och förvaltas av varje stift med uppgift att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. De ska förvaltas så effektivt som möjligt för att ge bästa möjliga totalavkastning, i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Natur- och kulturvårdsintressen ska beaktas i skälig omfattning. Utöver certifieringar enligt PEFC™ och FSC™ har Göteborgs stift fastställt en naturvårdspolicy för sitt skogsbruk.

Fredrik Tengberg

Prästlönetillgångarna, Enhetschef