Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Prästlönetillgångarna

Enheten ska inom sitt verksamhetsområde ge råd, stöd och service med hög kvalitet till förtroendevalda och personal.

Enheten svarar för kapitalplacering samt sekreterarfunktionen i egendomsutskottet. Skogsförvaltning, avverkning, skogsvård, byggnadsunderhåll, vindkraftsfrågor, arrenden och nyttjanderätter, köp och försäljning av kyrklig jord.

Emelie Albertsson

Emelie Albertsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Ekonom

Andreas Augustsson

Andreas Augustsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Karl-Johan Bengtsson

Karl-Johan Bengtsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Ingegerd Evaldsson

Ingegerd Evaldsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Redovisningsekonom

Marie Flodin

Göteborgs stift

Utbildare, Prästlönetillgångarna

Lars-Olov Georgsson

Lars-Olov Georgsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogvaktare, Norra distriktet

Per-Erik Hallin

Per-Erik Hallin

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Egendomsförvaltare

Bengt Hägglund

Bengt Hägglund

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna

Johanna  Ivarsson

Johanna Ivarsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogvaktare, Södra distriktet, Föräldraledig, Certifieringsfrågor

Lea Myllylä

Lea Myllylä

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Förvaltningssekreterare

Fredrik Tengberg

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Enhetschef