Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Prästlönetillgångarna

Enheten ska inom sitt verksamhetsområde ge råd, stöd och service med hög kvalitet till förtroendevalda och personal.

Enheten svarar för kapitalplacering samt sekreterarfunktionen i egendomsutskottet. Skogsförvaltning, avverkning, skogsvård, byggnadsunderhåll, vindkraftsfrågor, arrenden och nyttjanderätter, köp och försäljning av kyrklig jord.

Emelie Albertsson

Emelie Albertsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Ekonom

Direkt: 031-771 29 58

Växel: 031-771 30 00

Sarah Andersson

Sarah Andersson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Förvaltningssekreterare

Direkt: 031-771 29 31

Växel: 031-771 30 00

Andreas Augustsson

Andreas Augustsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Direkt: 0521-27 27 92

Mobil: 070-346 76 90

Växel: 031-771 30 00

Karl-Johan Bengtsson

Karl-Johan Bengtsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Ingegerd Evaldsson

Ingegerd Evaldsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Redovisningsekonom

Direkt: 031-771 29 56

Växel: 031-771 30 00

Lars-Olov Georgsson

Lars-Olov Georgsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogvaktare, Norra distriktet

Direkt: 0521-27 27 48

Mobil: 0706-08 70 51

Växel: 031-771 30 00

Per-Erik Hallin

Per-Erik Hallin

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Egendomsförvaltare

Direkt: 031-771 30 02

Växel: 031-771 30 00

Bengt Hägglund

Bengt Hägglund

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Enhetschef

Direkt: 031-771 30 06

Växel: 031-771 30 00

Johanna  Ivarsson

Johanna Ivarsson

Göteborgs stift

Föräldraledig, Prästlönetillgångarna, Certifieringsfrågor, Skogvaktare, Södra distriktet

Direkt: 0346-305 57

Mobil: 070-625 96 61

Växel: 031-771 30 00