En grupp äldre gör sig redo för att promenera i naturen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsvandringen

Att vandra i en lagom lunk, hinna med att se och uppleva utmed vägen, att tänka en tanke till slut. Att få möjlighet att tala med medvandrare men även kunna gå tillsammans i tystnad. En pilgrimsvandring är välgörande för både kropp och själ.

Tidigare har pilgrimsvandringar eller vallfärder främst gått till heliga platser. Under århundradenas lopp har människor vandrat kors och tvärs genom Europa för att besöka de heliga platserna - Jerusalem, Rom Santiago de Compostella, Vadstena… Motiven har skiftat: helighetslängtan, botgöring, för att be om helande.

I vår tid ligger fokus mer på själva vandringen. Den blir i sig en andlig resa, både en inre och en yttre resa som innebär möjlighet till möten med naturen, med andra människor, med Gud och med mig själv.

Människor vallfärdar i allt större skaror med buss, bil, flyg, båt, men också till fots, på både gamla och nya pilgrimsleder. Den yttre vandringen fungerar som en hjälp för den inre bearbetningen. Samtidigt är den ett synligt tecken på att vi kristna – kyrkan – är ett folk på väg också idag.

Pilgrimsvandringar

Runtom i Göteborgs stift kan man delta i pilgrimsvandringar som olika församlingar ordnar. Några är en eller ett par timmar långa, andra sträcker sig över flera dagar. En del går på naturstigar, andra i stadsmiljö.

Hur kan en organiserad pilgrimsvandring gå till?

En pilgrimsvandring startar och slutar ofta med en gudstjänst. De flesta vandringar omfattar både samtal och tystnad. Den som leder vandringen arrangerar andakter, uppmuntrar till meditation och planerar dagsetapperna. Längs vägen händer det att gruppen sjunger och ber tillsammans. 

Inför en vandring har man ofta en studiecirkel för deltagarna. Svenska kyrkans stift och olika pilgrimscenter erbjuder även kurser och utbildningar för den som vill lära sig mer om pilgrimsvandring och livet som pilgrim.  

Många vandringar kan man bara komma till starten och vandra med, några behöver man anmäla sig till i förväg. Om inget annat anges får du själv ansvara för transport till och från eller ta kontakt med ansvarig för att få hjälp.

Tänk på att alltid ha bekväma vandringsskor,  kläder efter väder och vatten med på vandringen.

Pax et bonum! (Frid och allt gott!)

Pilgrimmer på vandring längs en landsväg. Soligt väder och blå himmel.

Något händer i oss när vi är på vandring

På medeltiden pilgrimsvandrade människor för att korta ned tiden i skärselden. Idag är motivet ett annat. Det kan handla om att gå på egen hand eller tillsammans med andra; att samtala och reflektera, att begrunda och kontemplera. De som vandrar som pilgrimer upplever både en yttre och en inre resa.

En grupp vandrare står utanför en kyrka.

Ord på vägen

Ibland är det skönt att bara låta tystnaden tala, men här finns några ord att ta med på vägen. Enklare material som du kan ladda ner och använda vid pilgrimsvandringar.

Ett led av pilgrimer på vandring genom en grön granskog.

Pilgrimsnätverk och organisatörer

Här kan du läsa mer om pilgrimsleder samt om församlingar och organisationer som ordnar pilgrimsvandringar runtom i Göteborgs stift.

Någon sitter på marken i skogen och fikar.

Utrustningslistor

Tänk på att du själv ska bära det du packar ner... Det är en god tumregel när du packar inför pilgrimsvandring. Särskilt användbar när du håller på att packa ner något som inte är alldeles nödvändigt i ryggsäcken.