Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pilgrimspass för Lödösöleden

Det finns pilgrimspass du kan använda vid vandring på Lödösöleden. I passet finns möjlighet att dokumentera vandringen t.ex. genom stämplar eller anteckningar på platser ni passerat.

Varför pilgrimspass?

Förr i tiden gjorde pilgrimspasset att pilgrimen lättare fick husrum över natten. I passet intygade prästen att innehavaren var en sann pilgrim. I vår tid fyller pilgrimspasset andra funktioner:

  • När du fyllt i passet kan du ta med det till en präst och be om Guds välsignelse över dig och din förestående vandring.
  • I passet kan du dokumentera din vandring genom att be om stämplar eller signaturer när du passerar kyrkor och församlingar.
  • Somliga som ger sig ut på en längre vandring, gör det med avsikt att arbeta med något särskilt i det egna livet, söka svar på något, kanske bearbeta en sorg. I pilgrimspasset kan du anteckna en sådan intention med din vandring.
  • För andra är vandringen en form för bön. Kroppen ber genom att vandra. Det kan vara bön inför ett  livsavgörande beslut, bön för familjen, bön för den egna arbetsplatsen -  ja, för det mesta. Även en sådan intention med din vandring kan antecknas i pilgrimspasset.
  • Pilgrimspasset kan även innehålla några korta tankeord och böner.

Hur kan jag få ett pilgrimspass?

Pilgrimspass för Lödöseleden finns att hämta i kyrkorna utmed leden samt på Pilgrimscentrum i Göteborg och museet i Lödöse. 

Vid kyrkorna mellan Nylöse och Lödöse finns en grön brevlåda med S:t Olofs pilgrimsmärke, däri finns en stämpel att stämpla pilgrimspasset med. Det går även att stämpla på Pilgrimscentrum och museet.

Pilgrimspass för S:t Olofs-märkta leder går att beställa från Pilgrimstid. 
Vi planerar att ta fram ett särskilt pass för pilgrimsleder och pilgrimsvandringar i Göteborgs stift.