Ett led av pilgrimer på vandring genom en grön granskog.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Pilgrimsleder, nätverk och organisatörer

Här kan du läsa mer om pilgrimsleder samt om församlingar och organisationer som ordnar pilgrimsvandringar runtom i Göteborgs stift.

Pilgrimscentrum i Göteborg

Ett centrum för dig som vill dela dina erfarenheter av pilgrimsliv. För dig som vill vandra i grupp på nya, eller intrampade, vägar. Vi vandrar i gemenskap, tystnad, bön och samtal på stadens torg och gator, i grönområden och längst älven. Läs mer på Masthuggs församlings webbsida. 

Pilgrimsleden Göta Älv

Pilgrimsleden sträcker sig från Göteborg till Vänersborg, men knyter an till andra leder och är i sin förlängning en del av länken mellan Nidaros och kontinenten. En del av de nordiska Sankt Olofslederna. På Västkuststiftelsens ledsida finns aktuella kartor och du kan läsa mer om sevärdheter och pilgrimshistoria på www.pilgrimsledengotaalv.se 

Åh stiftsgård

Runt Åh stiftsgård finns det flera olika pilgrimsleder och vandringsslingor. Där kan du pilgrimsvandra på egen hand eller med vänner och medarbetare.
Kartor med de olika vandringsslingorna finns att låna i receptionen. Pilgrimsleden mellan Uddevalla och Ljungskile passerar Åh. Du kan göra en tvådagars pilgrimsvandring och övernatta på Åh. Läs mer på ahstiftsgard.se

Nutida pilgrimer

I Uddevalla med omnejd har det vuxit fram ett nätverk av pilgrimsleder och andra leder. Genom projektet Nutida Pilgrimer har man bundit ihop kommunens kyrkor genom olika pilgrimsleder, men också skapat rundslingor för kortare vandringar. Läs mer på nutidapilgrimer.se 

Pilgrim i Halland

Pilgrim Halland har väckt nytt liv i de gamla leder och vägar som förde medeltida pilgrimer till de halländska kyrkorna och heliga källorna. Välkomna att vandra! Läs mer på pilgrimhalland.se

Pilgrim på Orust

På pilgrimsleden på Orust kan du via stigar, kuperad terräng och småvägar uppleva hav, berg och inland och vandra mellan åtta vackra kyrkor. Följ S:t Olofsmärkningarna, papperskartan eller se din exakta position via den digitala kartan. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/orust/pilgrimsvandra

Ö-vandring med frälsarkransen

På Björkö i Göteborgs norra skärgård finns en vandringsled där man kan göra en Frälsarkransvandring. Vandra den permanenta pilgrimsleden "Frälsarkransen" på Björkö. När som helst. Start Kaveldunsvägen. ”Slingan” är 2,5 km. Bänkar att vila på finns längs vägen. Läs mer på  https://equmeniakyrkanbjorko.se/pilgrimsliv/

Pilgrimsnätverket i Göteborgs stift

Ett öppet nätverk för alla som är intresserade av pilgrimsliv. Ta gärna kontakt om ni vill ordna ett pilgrimsmöte eller har frågor och tankar att samtala om. Ett nyhetsbrev med information om vad som är på gång skickas ut ett par gånger per termin. Vill du ta del av det går det bra att höra av sig till stiftets pilgrimsansvarige. Kontaktuppgifter nedan. 

    Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

  • Carina Frykman

    Carina Frykman

    Göteborgs stift

    Stiftskonsulent för idealitet och pilgrim, Teamledare, Församlingsutvecklingsenheten