Personliga möten

Det personliga mötet har genomgått stora förändringar under historien. Kanske är förändringarna som störst just nu i takt med urbanisering, digitalisering och sociala medier.

Bli synlig för människor

Alla som representerar församlingen och möter människor fysiskt och digitalt är alltid den viktigaste kontakten.

Digital konferens - vanliga frågor

Digitala möten har blivit en del av vår vardag. Nedan finner du användbara tips och råd som kan hjälpa dig till ett smidigare mötesliv.

Hisspresentation

De flesta har hört uttrycket ”Hisspitch”, men vad är det, och varför är det viktigt?