Pappersval

Såväl som tonläget kan påverka mottagandet av ett budskap, så är också papperskvaliteten viktig att fundera över.

Beröringen av materialet och hur bilder återges bidrar till helhetsupplevelsen av en trycksak. Du som ska kommunicera Svenska kyrkan bör välja ett papper med hög vithet och en naturlig, obestruken känsla. Eftersom pappersproduktion har stor påverkan på miljön, använder vi medvetet papper med miljövänlig produktion och miljövänliga råvaror.

Håll gärna tät kontakt med repro och tryckeri för att säkerställa att de har god erfarenhet av arbete med bildbearbetning med mera för respektive papperskvalitet.

Miljömärkningar

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. För mer information se www.svanen.nu.

FSC®, Forest Stewardship Council (betyder ungefär: Skogsförvaltningsrådet), är en oberoende, internationell medlemsorganisation. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. För mer information se www.fsc.org.