Foto: Jan Renell

På lika villkor – digital fördjupningsdag 2023

På lika villkor sätter fokus på vårt möte med barn, unga och konfirmander i behov av särskilt stöd. Tillsammans får vi handfasta redskap och teoretiska perspektiv för inkludering i praktiken. Kursen bidrar till att bredda, berika och fördjupa kyrkans gemenskaper och verksamheter så att fler får plats på sina villkor. Tis 14 nov 2023 9.00-15.30, digitalt

Engagemanget för inkludering, delaktighet och tillgänglighet är stort och likaså längtan efter, och behovet av, fortbildning. Udda år, alltid tisdag vecka 46, sätter vi därför långsiktigt inkludering i centrum. Dagen är digital och möjliggör deltagande från hela landet.

Den digitala fördjupningsdagen förutsätter inte deltagande i storkonferensen ”Kick-off / På lika villkor”, som ges lokalt i augusti jämna år, utan bidrar däremellan till kunskap, inspiration och impulser till reflektion över hur vi kan ta ansvar i mötet med barn och unga i behov av särskilt stöd.

Under dagen får vi fördjupade perspektiv, inspiration och redskap som påminner oss om vårt osvikliga ansvar när vi möter olika fysiska, psykiska och intellektuella hinder. På så sätt stöttar dagen oss i att bredda, berika och fördjupa våra verksamheter och kyrkliga gemenskaper så att fler får plats på sina villkor. Med hjälp av gemensamt erfarenhetsutbyte, goda föreläsningar och valbara workshops/seminarier fördjupar vi våra redskap för att medvetet arbeta som kyrka där gemenskaperna inkluderar barn- och unga i behov av särskilt stöd.

Fördjupningsdagen arrangeras av Svenska kyrkan i Göteborgs, Karlstads och Skara stift, tillsammans med Sensus studieförbund och nationell nivå.

Programmet är under arbete och mer information kommer. Anmälan öppnar 24 april 2023, notera redan nu: heldag 14 november 2023.

Vill du få kontinuerlig information och tips kring funktionsvariation och tillgänglighet kontakta Elna Wahlgren Lundqvist på Kyrkokansliet genom att anmäla dig till hennes mejllista där hon skickar ut information elna.wahlgren.lundqvist@svenskakyrkan.se 


500 kr

Tis 14 november 2023 09.00–15.30, digitalt
Anmälan öppnar 24 april 2023. Anmäl dig här senast den 2 okt 2023

Kristina Stolare

Stiftspedagog barn och unga, Karlstad stift
Direkt: 054-17 24 27
Skicka e-post till Kristina Stolare