På djupet - Gudstjänst

På djupet är en fortbildning som ger teologiska perspektiv på Svenska kyrkans gudstjänst. I föreläsningar och samtal belyses rit och gestaltning och tillfälle ges till reflektion kring gudstjänsten. Olika föreläsare inspirerar och fördjupar oss teologiskt, 7 tillfällen med start Tis 21 sep 2021 9:00, digitalt

Vi längtar efter att gudstjänsten ska vara församlingens centrum och efter att få arbeta för att så ska bli. På djupet-gudstjänst är en möjlighet att få till de samtal som krävs för att gemensamt finna vägar framåt. Vi lägger mycket tid och resurser på gudstjänsten och behöver ta oss tid till reflektion och fördjupning. Gemensamt behöver vi teologiskt reflektera, lära och få förståelse för varför vi gör som vi gör.

På djupet gudstjänst är en sammanhållen kurs som består av 7 kurstillfällen och innehåller en föreläsningsdel och en seminarie/workshopdel. Vi får tillsammans med bland andra biskop Martin Modéus, Margareta Brandby Cöster, Johan Magnus Sjöberg med flera, reflektera och diskutera. Läs gärna mer om samtliga föreläsare och teman längre ner på sidan.

På djupet - gudstjänst vänder sig till anställda och ideella medarbetare som arbetar med gudstjänst och vill vara ett stöd i fortsatt gemensam reflektion. Föreläsningsserien kan även användas för att stärka arbetet med styrdokumenten församlingsinstruktion, verksamhetsstyrning och lokalförsörjningsplanering. Du anmäler dig till alla kurstillfällen som sträcker sig över 2021-2022, med start i september. Deltagande i På djupet erbjuds digitalt höst 2021. Våren 2022 möts vi i  Lundby nya kyrka men det ges också möjlighet att delta digitalt.

Digitalt och fysiskt

Du anmäler dig till hela kursupplägget. Den första delen hösten 2021 genomförs helt digitialt via Zoom. Du deltar vid en digital enhet, som har kamera och mikrofon (dator, surfplatta eller smartphone)Vårens träffar 2022 görs digitalt och fysiskt. Ange i anmälan om du vill delta fysiskt i Lundby nya kyrka våren 2022 (begränsat antal platser för fysiska deltagare).​

3500kr/arbetslag (arbetslag = upp till fem personer)
OBS!! Anmäl HELA arbetslaget, alla personerna på samma anmälan. Kostnad 3 500 kr/arbetslag för samtliga utbildningstillfällen. Litteratur ingår

Tis 21 september 2021 9:00-12:00, digitalt
Tis 12 oktober 2021 9:00-12:00, digitalt
Tis 16 november 2021 9:00-12:00, digitalt
Tis 18 januari 2022 9:00-12:30, digitalt
Tis 1 mars 2022 9:00-12:30,  Lundby nya kyrka och digitalt
Tis 3 maj 2022 9:00-12:30, digitalt
Tis 7 juni 2022 9:00-12:30, digitalt

Anmäl dig här senast den 13 september 2021

Tis 21 september 2021: Sakramentens teologi

Margareta Brandby-Cöster. Margareta är teol. dr. och fil. lic. Hon är uppvuxen i Göteborg men prästvigd 1970 för Karlstads stift. Hon har skrivit om luthersk teologi och förkunnelse och översatt en rad danska teologer till svenska, såsom Knud Hansen, K. E. Løgstrup, Johannes Møllehave, Leif Grane och Bent Falk. Hon har arbetat som sjukhuspräst i Malmö men mest som församlingspräst. 1988-95 var hon kyrkoherde i Göteborgs Masthuggs församling och senare under tio år domkyrkokaplan i Karlstads domkyrkoförsamling. År 2002 disputerade Margareta på avhandlingen ”Att uppfatta allt mänskligt. Underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap”.

Tis 12 oktober 2021: Det gemensamma gudsmötet

Ninna Edgardh. Ninna är professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap vid Uppsala universitet. Hon är också präst i Svenska kyrkan. I sin senaste bok Diakonins kyrka väver hon samman resultat från många års forskning med sin praktiska erfarenhet av församlingsliv i nära samspel mellan gudstjänst och diakoni.

Tis 16 november 2021: Nätkyrkan

Charlotte Frycklund. Sedan år 2016 är Charlotte Frycklund anställd som nätpräst i Svenska kyrkan, vilket innebär att hennes »församling« och kontaktytor finns på nätet. Här delar hon uppmuntrande ord, tar del av människors böneämnen och möter frågor om liv och död, tro och tvivel. Som nätpräst rör sig Charlotte vant i olika forum på nätet och hon ser stora möjligheter när det gäller att nå människor som vanligtvis inte går till kyrkan.

Tis 18 januari 2022: Finna bönen som redan finns

Biskop Martin Modéus. Biskop Martin Modéus är Linköpings stifts 64:e biskop. Prästvigd 1986 för Växjö stift och vigd till Linköpings stifts 2011.Under de snart 25 år som Martin varit präst har hans arbete i kyrkan haft tre fokusområden: präst i församlingstjänst i Växjö och Stockholms stift, en omfattande föredragsverksamhet kring församlingsutvecklingsfrågor i Svenska kyrkan och i grannländerna som sammanfattats i många böcker samt vetenskapligt arbete om frågor kring traditioner, riter och ritualisering.

Tis 1 mars 2022: Musik och rit

Johan-Magnus Sjöberg och Kristina Nilsen-Jerneck. Johan-Magnus Sjöberg, organist, kördirigent och tonsättare och Kristina Nielsen-Jerneck, präst och skribent har arbetat tillsammans i Allhelgonakyrkan i Lund i fem år. I ett nära samarbete av musik och ord undersöker och gestaltar de gränslandet mellan kultur och kyrka i såväl den söndagliga gudstjänsten som i det stora eller lilla konsertsammanhanget. De arbetar med detta möte både i den tillfälliga installationen eller ögonblicket och i mer bestående verk genom de sånger för bl.a. solo och kör som de skriver tillsammans.

Tis 3 maj 2022: Försoningens nödvändighet

Ulrica Fritzson, prästvigd för Lunds stift, arbetat som fängelsepräst i Malmö under många år, vilket sedan mynnade ut i en avhandling kring existentiell skuld och försoning - något som kommit att prägla hennes prästgärning i hög grad. Det försoningsarbete hon skrev om i sin avhandling har hon sedan utvecklat inom kriminalvård, i församling och för Länsstyrelsens uppdrag för främjande av nyanlända flyktingars psykiska hälsa. Nu arbetar hon som stiftsteolog i Skara stift.​

Tis 7 juni 2022: Barnet och ordet- kärnan i det lutherska arvet

Biskop Sören Dalevi​ . Sören Dalevi prästvigdes år 1996 för Karlstads stift. I augusti 2016 tillträdde Sören han som Karlstads stifts biskop. Biskop Sören Dalevi vill fokusera på den folkkyrkoteologi som varit så viktig i området: kyrkan är till för alla. Vi har högt i tak, låga trösklar, men vi har också ett golv. Sören Dalevi och illustratören Marcus-Gunnar Pettersson står bakom Barnens bästa bibel.​

Marcus-Gunnar Pettersson

Marcus-Gunnar Pettersson är uppvuxen i värmländska Arvika. Där bor han även idag efter tio års studier och frilansande i Stockholm. Bland annat har han gått på Nyckelviksskolan på Lidingö och studerat Grafisk Design och Illustration på Konstfack. Marcus-Gunnar är aktuell som illustratör för Barnens Bästa Bibel av Sören Dalevi.

Kursupplägg: På djupet

  • Tis 21 september 2021: Sakramentens teologi, Margareta Brandby Cöster
  • Tis 12 oktober 2021: Det gemensamma gudsmötet, Ninna Edgardh
  • Tis 16 november 2021: Nätkyrkan, Charlotte Frycklund
  • Tis 18 januari 2022: Finna bönen som redan finns, Biskop Martin Modéus
  • Tis 1 mars 2022: Musik och rit, Johan-Magnus Sjöberg och Kristin Nielsen Jerneck
  • Tis 3 maj 2022: Försoningens nödvändighet, Ulrica Fritzon
  • Tis 7 juni 2022: Barnet och ordet- kärnan i det lutherska arvet, Biskop Sören Dalevi​ ​och Marcus-Gunnar Pettersson

Programtider, På djupet gudstjänst, hösten 2021

08.45 Möteslänken öppen, teknikkoll
09.00 Uppstart och andakt
09.30 Föreläsning varvat med gruppreflektion
12.00 Slut

Mer information om vårens hålltider och program kommer.