Orgelinventeringsuppföljning, Varbergs och Falkenbergs kontrakt

Välkommen till ett uppföljande möte av Göteborgs stifts orgelinventering i Varbergs och Falkenbergs kontrakt Ons 30 nov 2022 9.00, i kontraktet

Under mötet presenteras resultaten av orgelinventeringen i Varbergs och Falkenbergs kontrakt. Det blir information samt tillfälle att ställa frågor.

Till mötet inbjuds nyckelpersoner i kontraktets församlingar; kyrkoherdar, kyrkomusiker, fastighetsansvariga, vaktmästare m.fl. 

Läs mer om orgelinventeringen här

Kostnadsfritt

Ons 30 november 2022 9.00-12.00, i kontraktet
Anmäl dig här senast den 24 november 2022