Orgelinventeringsuppföljning, Marks och Kinds kontrakt

Välkommen till ett uppföljande möte av Göteborgs stifts orgelinventering Marks och Kinds kontrakt Tis 22 nov 2022 9.00, i kontraktet

Under mötet presenteras resultaten av orgelinventeringen i Marks- Kinds kontrakt. Det blir information samt tillfälle att ställa frågor.

Till mötet inbjuds nyckelpersoner i kontraktets församlingar; kyrkoherdar, kyrkomusiker, fastighetsansvariga, vaktmästare m.fl. 

Läs mer om orgelinventeringen här 

Kostnadsfritt

Fika ingår

Tis 22 november 2022 9.00-12.00, i kontraktet
Anmäl dig här senast den 16 november 2022