En gammal kyrkorgel.
Foto: Maria Lundström /Ikon

Göteborgs stifts orgelinventering

Mellan 2020 och 2022 gjordes en orgelinventering i Göteborgs stift. Projektet ingår i God förvaltning, som är ett av stiftets viktiga uppdrag, och syftar till att bevara och använda det kyrkliga kulturarvet. Resultatet finns i en databas tillgänglig för alla.

I Göteborgs stifts kyrkor finns 454 piporglar. Kyrkorglarna utgör en viktig del av stiftets kyrkliga kulturarv med sina kulturhistoriska, konstnärliga, musikaliska och hantverksmässiga värden. Orglarna har en viktig uppgift vid församlingarnas gudstjänster och förrättningar.

För att stödja planeringen av åtgärder för att underhålla och bevara orgelkulturarvet genomfördes en skade- och underhållsinventering av orglarna i stiftet mellan 2020 och 2022. GOArt stod för projektledning och inventering. GOArt är ett bolag ägt av Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi (FGIOA). Projektet har finansierats av kyrkoantikvarisk ersättning, kyrkounderhållsbidrag och Göteborgs stift.

Projektet slutförs under 2023. Utskick av materialet påbörjas i juni 2023. Materialet skickas med e-post till kyrkoherde, fastighetsansvarig och till enhetens gemensamma e-postadress.

Projektet kommer leverera:

  • Kontraktsrapport som ger en bild av kontraktets orgellandskap.
  • Detaljrapport för varje orgel som innehåller all inventeringsinformation för instrumentet.
  • Underhållsplan i Incit Xpand för samtliga orglar som även levereras som Excel i utskicket. Utifrån den kan enheter som inte använder Incit Xpand planera vård och underhåll av orglarna.
  • Publik internetbaserad orgeldatabas som är öppen för alla med uppgifter om orgelns historik, disposition och tekniska utformning samt kulturhistorisk värdering. De högupplösta bilderna kan fritt användas i icke kommersiellt syfte. Ange ”Göteborgs stifts orgelinventering 2020-2022” som källa. Du hittar databasen hos Göteborg International Organ Academy.

Länk till orgeldatabasen