Foto: Merja Heed

Organisaatiomuutos Göteborgissa / Organisationsförändring i Göteborg

Vuoden 2018 alusta Göteborgin seurakuntayhtymä, eli seurakuntien keskitetty hallinto, on lakkautettu. Ruotsinsuomalaisen seurakuntatoiminnan virat on sijoitettu Oscar Fredrikin seurakuntaan.

Vuoden 2018 alusta lakkautettu seurakuntayhtymä on jaettu yhdeksään osaan. Ruotsinsuomalaisen seurakuntatoiminnan virat on sijoitettu Oscar Fredrikin seurakuntaan, joka uudessa organisaatiossa kuuluu Carl Johanin pastoraattiin.

Kahdeksan muuta organisaation osaa ovat tehneet sopimuksen Carl Johanin pastoraatin kanssa kirkon ruotsinsuomalaisen toiminnan taloudellisen vastuun jakamisesta Göteborgissa.

Tämä tarkoittaa sitä, että suomenkielistä toimintaa järjestetään jatkossakin entiseen tapaan Göteborgin alueella.

Tästä pääset Göteborgin ruotsinsuomalaisen seurakuntatoiminnan kotisivulle

 

Sedan början av 2018 är den nerlagda samfälligheten delad i nio delar. Den sverigefinska församlingsverksamheten är placerad i Oscar Fredriks församling, som tillhör Carl Johans pastorat i den nya organisationen. 

De åtta andra delarna av organisationen har gjort ett avtal med Carl Johans pastorat om delningen av det ekonomiska ansvaret för den sverigefinska verksamheten i Göteborg.

Detta betyder att det även i fortsättningen ordnas verksamhet på finska i Göteborg.

Härifrån kommer du till hemsidan av den sverigefinska församlingsverksamheten i Göteborg.