Foto: GettyImages

Omställning och framtida personalplanering

Många enheter planerar att minska sina personalkostnader inom de närmsta åren. För att stärka upp verksamhetens strategiska arbete inför kommande utmaningar går vi igenom hur du som chef kan planera och kompetenssäkra inför framtiden samt hur omställningsprocessen ser ut. Tor 6 okt 2022 9.00, Göteborg

Förändrade ekonomiska förutsättningar medför att arbetsgivare långsiktigt behöver hitta strategier för hur kärnverksamheten ska bestå och utvecklas över tid, vilket kräver att arbetsgivaren fullgör både sina rättigheter och skyldigheter. Syftet med denna utbildning är att introducera, inspirera och förbereda chefer inför kommande ekonomiska utmaningar relaterat till omställning- och avveckling av personal. Under utbildningen kommer vi att gå igenom strategi för kompetensförsörjning och bemanningsplanering utifrån verksamhetens nutida och framtida behov. Utbildningen som hölls under 2021 var uppskattad och därför ges tillfälle att gå utbildningen igen under hösten 2022.

Vi går in på arbetsgivarens möjligheter att tillfälligt eller varaktigt förändra verksamhet i och med arbetsledningsrätten utifrån följande områden:

  • Framtidsperspektivet om att vara en attraktiv, trygg och ansvarsfull arbetsgivare trots förändrade ekonomiska förutsättningar som tvingar kyrkan till anpassningar
  • Att utreda verksamheten och överväga olika alternativa möjligheter före omställning eller avveckling
  • Att engagera ideella medarbetare och vilka möjligheter och utmaningar detta kan medföra
  • Motstånd mot förändring, ledarskapsbeteenden i förändring. Övningar som du som ledare kan använda dig praktiskt av
  • Kort om hur omställnings- och avvecklingsprocessen går till i praktiken

Utbildningen riktar sig till kyrkoherdar och chefer, administrativ chef, HR eller motsvarande funktioner. Flera från samma enhet kan gå utbildningen tillsammans. Dagen genomförs i seminarieform där tillfälle för samtal och erfarenhetsutbyte ges.

Kursledare är servicebyråverksamhetens HR-specialister som alla har mångårig erfarenhet av chefsstöd, organisationsförändringar och omställningsarbete.

500 kr
Fika ingår

Tor 6 oktober 2022 9.00–12.00, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig här senast den 28 september 2022