En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Om musik i kyrkans gudstjänster, live och inspelad

Musik av många olika slag klingar i våra gudstjänster. Här kan du läsa om saker du måste tänka på för att församlingen ska följa de lagar om upphovsrätt som finns.

Livemusik i Svenska kyrkans gudstjänster

Vid gudstjänster i Svenska kyrkan är sång och instrumentalmusik framförd på orgel och andra instrument en omistlig del. Gudstjänst är här och nu, musiken klingar i det rum där gudstjänsten firas; med och för de människor som är där just då. Vår kyrka är en sjungande kyrka, livemusik är en av Svenska kyrkans kännetecken och något vi är stolta över. För att det ska fortsätta vara så finns i alla församlingar välutbildade kyrkomusiker som spelar och sjunger med och för församlingen. Detta gäller även vid dop, vigsel och begravning.

Musikskaparna har rätt att få ersättning när musiken spelas och är därför organiserade i STIM, en musikorganisation som samlar låtskrivarnas rättigheter under ett tak. Svenska kyrkan och STIM har tecknat ett avtal som gäller retroaktivt, från den 1 januari2015.​ Läs mer om STIM här.

Särskild tillstånd för att dela noter och psalmtexter

Stim-licensen gör det inte tillåtet att skriva ut texten och publicera noter, för det krävs ytterligare tillstånd av upphovspersonerna. Ett antal av psalmerna i Den svenska psalmboken är dock upphovsrättsligt fria att publicera, du hittar en lista över dessa psalmer här . Svenska kyrkan har slutit ett avtal för kopiering på arbetsplatser, för konfirmandundervisning, inom utbildningsinstituten samt för gudstjänstbruk.Läs mer om det så kallade Bonusavtalet här

Inspelad musik i Svenska kyrkan

De som spelar in musik har också rätt att få ersättning när denna spelas upp offentligt och är därför organiserade i SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). Nu finns ett centralt avtal tecknat mellan SAMI och Svenska Kyrkan. Detta centrala avtal ersätter de lokala avtal som ingåtts. Läs mer här.

Förbud mot att vid offentlig gudstjänst spela musik från ett privat Spotifykonto

Ett privat Spotifykonto får inte användas för att framföra musik i offentlig miljö utan får bara användas för "hemmabruk" för vänner. När det gäller hur många vänner som räknas så är det så många som ryms vid en dukning i hemmiljö, cirka 8-10 personer. Musiker och artister har rätt att få ersättning när deras musik spelas och deras rättigheter hanteras av Sami. Församlingen har ett ansvar för att Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk efterlevs och att musikskapare och utövare därmed får den ersättning de har rätt till. Att bryta mot denna lag är ett brott. 

Musikbanken - digital musiktjänst

Ibland finns det önskemål om att komplettera den levande musiken med digital. Musikbanken gör det möjligt att spela digital musik i församlingar på ett lagligt sätt. Läs mer om Musikbanken här​.

Alternativ till Musikbanken

För att få spela upp musik publikt måste musiken köpts på ett sätt som säkerställer att upphovsmännen får ersättning. Detta uppnås genom att använda musik från inköpt CD eller musik som inköpts från tex. iTunes och lagrats på ett sätt som gör att den kan spelas upp utan att man loggar in på ett personligt konto. Musiken kan finns lagrad på t ex USB-minne eller bränd på en CD. Nationell nivå avråder från att använda privata tjänster för strömmande musik för att spela musik vid kyrkliga handlingar.