Foto: Ikon

Servicebyråtjänster

Servicebyråtjänsterna är standardiserade tjänster som stiften arbetar med tillsammans med Svenska kyrkans nationella nivå för att skapa en samordnad och ändamålsenlig administration inom hela Svenska kyrkan.

Målsättningen är att Servicebyråtjänsterna ska uppfattas som värdefulla, tillförlitliga och av hög kvalitet. För att uppnå detta eftersträvas en nära och god dialog mellan församling/pastorat och stift samt stor tydlighet om innehållet i Servicebyråtjänsterna och om gränsdragningen mellan vad som görs lokalt respektive på stiftet.

Stiftet vill också gärna bistå i att utveckla de lokala rutinerna inom ekonomiområdet för att tillsammans med församling/pastorat uppnå så välfungerande stödfunktioner i församlingarna som möjligt.

Catarina Thedin

Catarina Thedin

Enhetschef, Ekonomichef, Servicebyrån, lön