Foto: Ikon

Löneenheten

Genom att tillhandahålla tillförlitligt och professionellt stöd inom lön vill Göteborgs stift främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och bidra till att frigöra resurser till församlingens grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Stiften och Svenska kyrkans nationella nivå arbetar tillsammans för att skapa en samordnad och ändamålsenlig administration inom hela Svenska kyrkan, bland annat genom att tillhandahålla standardiserade administrativa tjänster till enheter, församlingar och pastorat- servicebyråtjänster.

Löneenheten arbetar med att erbjuda församlingar och pastorat servicebyråtjänster inom lönehantering. Arbetet är grundat på lojalitet, förtroende, samverkan och goda relationer över tid.

Catarina Thedin

Catarina Thedin

Enhetschef, Ekonomichef, Servicebyrån, lön