Meny

Församlingsutvecklingsenheten

Enhetens huvudsakliga fokus är att utveckla verksamhet som i bred bemärkelse behandlar den grundläggande uppgiften; Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Enheten erbjuder en bred variation av insatser såsom utbildningar, konsultationer och stöd i projektarbeten. Syftet är att höja kompetensen och stärka personal och förtroendevalda i stiftets församlingar. Stödet riktar sig även till ideella medarbetare.

För att kompetensförsörja stiftets församlingar för framtiden erbjuder enheten olika process- och projektutbildningar för ledare och chefer samt hjälp vid rekrytering. Enheten är också delaktig i förberedelser och genomförande av biskopens olika verksamheter, såsom fördjupande dagar för diakoner, pedagoger, musiker och teologer.

Andra verksamhetsområden som enheten arbetar med är Svenska Kyrkans Unga, verksamhet för 0-18 år, samt utveckling av ledarutbildningar, musik, gudstjänster, pilgrimsverksamhet och diakoni. Som en integrerad del i enhetens arbete drivs också projekt inom integration, migration, missionsfrågor, ungdomsarbete och välfärdsarbete.

Monica Hellerfjord

Monica Hellerfjord

Enhetschef, Församlingsutveckling

Anders Anderberg

Anders Anderberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt Själavårdscentrum, Församlingsutveckling

Ylva Bodell

Ylva Bodell

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent

Greger Carlsson

Greger Carlsson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Cecilia Cedergren

Cecilia Cedergren

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Svenska kyrkans unga, Stiftskonsulent

Henrik Frykberg

Henrik Frykberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog, Församlingsutveckling

Carina Frykman

Carina Frykman

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent, Teamledare

Eva Glemme

Eva Glemme

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för människor på flykt , Församlingsutveckling

Lotta Haettner Sandberg

Lotta Haettner Sandberg

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt, Själavårdscentrum

Linnéa Hagström

Göteborgs stift

Svenska kyrkans unga, Församlingsutveckling, Stiftskonsulent

Monica Hellerfjord

Monica Hellerfjord

Göteborgs stift

Enhetschef, Församlingsutveckling

Karin Janfalk

Karin Janfalk

Göteborgs stift

Stiftspedagog, Församlingsutveckling

Helena Jonsson

Helena Jonsson

Göteborgs stift

Stiftsdiakon inriktning diakonal utveckling, Församlingsutveckling, Teamledare

Gustav Lindskog

Gustav Lindskog

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Utredningssekreterare

Ulrika Melin Lasson

Ulrika Melin Lasson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsmusiker

Cecilia Nyholm

Cecilia Nyholm

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling, Församlingsutveckling

Jenny Rogestedt

Jenny Rogestedt

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt för prästrekrytering, Teamledare

Marie Svensson

Marie Svensson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent

Beata Åhrman Ekh

Beata Åhrman Ekh

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent för lärande och undervisning