Gudstjänst för alla åldrar
Foto: Ikon

Församlingsutvecklingsenheten

Enhetens huvudsakliga fokus är att utveckla verksamhet som i bred bemärkelse behandlar den grundläggande uppgiften; Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Församlingsutvecklingsenheten erbjuder en bred variation av insatser såsom utbildningar, konsultationer och stöd i projektarbeten. Syftet är att höja kompetensen och stärka personal och förtroendevalda i stiftets församlingar. Stödet riktar sig även till ideella medarbetare.

För att kompetensförsörja stiftets församlingar för framtiden erbjuder enheten olika process- och projektutbildningar för ledare och chefer samt hjälp vid rekrytering. Enheten är också delaktig i förberedelser och genomförande av biskopens olika verksamheter, såsom fördjupande dagar för diakoner, pedagoger, musiker och teologer.

Andra verksamhetsområden som enheten arbetar med är Svenska Kyrkans Unga, verksamhet för 0-18 år, samt utveckling av ledarutbildningar, musik, gudstjänster, pilgrimsverksamhet och diakoni. Som en integrerad del i enhetens arbete drivs också projekt inom integration, migration, missionsfrågor, ungdomsarbete och välfärdsarbete.