Meny

Fastigheter och kulturarvsenheten

Enheten svarar för stöd till församlingarna i fastighetsfrågor som upphandling av renoveringar, underhållsplaner, projektledning, miljö- och klimatfrågor samt kulturarvsfrågor.

I Göteborgs stift finns det ca 1 500 byggnader varav 371 är kyrkor. Ett gott underhåll är avgörande för hur väl det stora kulturarv som Svenska kyrkan förvaltar kan bevaras till eftervärlden. Inom området fastighetsförvaltning erbjuds servicebyråtjänster så som lokalförsörjning, teknisk fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi samt projekt och upphandling.

Området energi och hållbarhet stödjer pastorat och församlingar i energi- och hållbarhetsfrågor. Det kan handla om miljödiplomering, Fairtrade, energi- och klimatprojekt och kansliets interna hållbarhetsarbete. Det erbjuds även konferenser och löpande utbildning.

Kulturarv stödjer pastorat och församlingar i kulturarvsfrågor och bidragsansökningar.

För att församlingarna ska kunna lägga mer tid och resurser på att uppfylla sina grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, har Svenska kyrkan Gemensamt ansvar. Gemensamt ansvar innebär att det finns ett gemensamt fastighetsregister, lokalförsörjningsplaner med verksamhetsfokus i alla församlingar/pastorat och en gemensam hantering av övertaliga kyrkor.

Roddy Karlsson

Roddy Karlsson

Enhetschef, Fastighet och Kulturarv

Christoffer Askerlund

Christoffer Askerlund

Miljösamordnare, Fastighet och Kulturarv

Torsten Bergsten

Torsten Bergsten

Fastighet och Kulturarv, antikvarie

Christina Bernérus

Christina Bernérus

Miljösamordnare, Fastighet och Kulturarv

Anna-Maria Blomen

Fastighet och Kulturarv, HR-specialist

Linda Denlert

Linda Denlert

Fastighet och Kulturarv, Konservator, Teamledare

Anders Frid

Anders Frid

Fastighet och Kulturarv, antikvarie

Frida Hauge Andersson

Frida Hauge Andersson

Fastighet och Kulturarv, antikvarie

Stefan Haugsnes

Stefan Haugsnes

Fastighetsförvaltare, Fastighet och Kulturarv

Mikael Josefsson

Mikael Josefsson

Fastighet och Kulturarv, Fastighetsingenjör, Teamledare

Roddy Karlsson

Roddy Karlsson

Enhetschef, Fastighet och Kulturarv

Roland Larsén

Roland Larsén

Fastighet och Kulturarv, Underhållsplanerare

Christine Larsson

Christine Larsson

Assisent, Fastighet och Kulturarv

Elin Lif

Elin Lif

Fastighet och Kulturarv, Stiftsantikvarie

Siv Olsson

Siv Olsson

Fastighet och Kulturarv, Fastighetsekonom

Zdenko Petrusic

Zdenko Petrusic

Fastighet och Kulturarv, Fastighetsförvaltare

Nasser Rakbdar

Nasser Rakbdar

Fastighetsingenjör, Fastighet och Kulturarv

Thomas Schadel

Thomas Schadel

Fastighetsingenjör, Fastighet och Kulturarv

Jan Spånslätt

Jan Spånslätt

Stiftsingenjör, Fastighet och Kulturarv

Sara Strindevall Språng

Sara Strindevall Språng

Fastighet och Kulturarv, antikvarie

Johanna Wagnborg

Johanna Wagnborg

Fastighet och Kulturarv, HR-specialist