Meny

Stiftskansliet

Inom Göteborgs stiftskansli tjänstgör ett hundratal personer på stiftskansliet i Göteborg, i Uddevalla och ute i skog och mark.

Vi arbetar alla mot samma vision - En öppen, tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangeliet till alla människor - och tillsammans utför vi uppdraget att främja och tillse församlingarna i stiftet, samt förvalta stiftets tillgångar.

ORGANISATION

Stiftsorganisationen är organiserad i sex enheter som leds av en enhetschef.
Ytterst ansvarig är stiftsdirektor Jonas Ransgård.

Medarbetare

Emelie Albertsson

Emelie Albertsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Ekonom

Anders Anderberg

Anders Anderberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt Själavårdscentrum, Församlingsutveckling

Helena Andersson

Helena Andersson

Göteborgs stift

HR och lön, Löneassistent

Victoria Andersson

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Registrator

Christoffer Askerlund

Christoffer Askerlund

Göteborgs stift

Miljösamordnare, Fastighet och Kulturarv

Marianne Aslaksby

Marianne Aslaksby

Göteborgs stift

Ekonomi, Ekonomiassistent

Andreas Augustsson

Andreas Augustsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Jennie Balksten

Jennie Balksten

Göteborgs stift

Fastighetsingenjör, Fastighet och Kulturarv

Karl-Johan Bengtsson

Karl-Johan Bengtsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Kristina Bergqvist

Kristina Bergqvist

Göteborgs stift

Projektsekreterare, Församlingsstöd