Foto: Gettyimages

Stiftskansliet

Inom Göteborgs stiftskansli tjänstgör ett hundratal personer på stiftskansliet i Göteborg, i Uddevalla och ute i skog och mark.

Vi arbetar alla mot samma vision - En öppen, tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangeliet till alla människor - och tillsammans utför vi uppdraget att främja och tillse församlingarna i stiftet, samt förvalta stiftets tillgångar.

ORGANISATION

Stiftsorganisationen är organiserad i sex enheter som leds av en enhetschef.
Ytterst ansvarig är stiftsdirektor Jonas Ransgård.

Medarbetare