Foto: Per Petersson

Stiftskansliets enheter

Egendomsenheten

Egendomsenheten ansvarar för arbetet med Göteborgs stifts prästlönetillgångar och för stiftskansliets ekonomiska ärenden.

Ekonomienheten

Enhetens uppdrag innefattar arbete inom Ekonomi volym, Ekonomi kvalité och Gravadministration och utförs för församlingar och pastorat inom Göteborgs stift samt för stiftskansliet. Ekonomiassistenter och ekonomer arbetar på enheten.

En ängels ansikte i ett guldmålat träornament.

Fastighets- och kulturarvsenheten

Enheten stöder församlingarna i fastighetsfrågor som upphandling av renoveringar, underhållsplaner, projektledning samt kulturarvsfrågor.

Församlingsstödsenheten

Enheten arbetar med att indirekt främja församlingarna i deras pastorala arbete genom att vara ett administrativt stöd för både förtroendevalda och anställda.

Gudstjänst för alla åldrar

Församlingsutvecklingsenheten

Enhetens huvudsakliga fokus är att utveckla verksamhet som i bred bemärkelse behandlar den grundläggande uppgiften; Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Ledning

Målsättningen är att ledningsgruppen i huvudsak ska fungera som strategisk grupp. Det vill säga att agendan ska ha fokus på helheten snarare än detaljer.