Stiftsfullmäktige
Foto: Ikon

Stiftsfullmäktige

Högsta beslutande organ i stiftet är stiftsfullmäktige, som väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella och övergripande ärenden av stor betydelse för stiftets verksamhet. Ledamöterna väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Stiftsfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för stiftets verksamhet, budget, kyrkoavgift och årsredovisningens resultat och balansräkning samt beslutar om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens ledamöter. De sammanträder minst två gånger per år och består av 81 ledamöter samt ersättare.

Ledamöter 2018-2021

Stiftsfullmäktiges ledamöter och ersättare (uppdaterad 2019-06-18)

Stiftsfullmäktiges presidium

Jens Lindström (S) ordförande
Stefan Linderås (POSK) 1:e vice ordförande
Marika Palmdal (ÖKA) 2:e vice ordförande