Foto: Ikon

Församlingar, pastorat och kontrakt

Församlingens gudstjänster, öppna verksamheter och olika grupper finns för dig som en möjlighet att träffa och lära känna människor på din bostadsort. Du måste inte vara medlem för att delta i aktiviteterna.

I kyrkan möts människor i alla åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Här finns handlingskraft, inspiration och en chans att få stöd i livets olika skeden.

Kyrkorna är invigda som platser för tillbedjan och andakt. Många tycker om att sitta ner en stund, tända ett ljus och uppleva stillheten eller beundra byggnaderna. 

Hitta närmsta kyrka eller vilken församling du tillhör.

FÖRSAMLING

Församlingen är den primära enheten i Svenska kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. I Göteborgs stift finns 177 församlingar, från Idefjordens församling i norra Bohuslän till Hasslöv-Våxtorps församling i södra Halland. Stiftet sträcker sig även inåt Västergötland och den ostligaste församlingen är Dalstorps församling i Tranemo kommun. 

PASTORAT

Flera församlingar kan samverka i ett pastorat. Inom pastoratet hjälps församlingarna åt med verksamheten och det är pastoratet som har ansvar för ekonomi, personal, fastigheter etcetera. En församling som inte samverkar med andra församlingar är en självständig församling och utgör även den en egen ekonomisk enhet. I Göteborgs stift finns totalt 69 ekonomiska enheter och en begravningssamfällighet i Göteborgs stad.

KONTRAKT

Ett kontrakt omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en präst biskopen utsett till kontraktsprost, som bland annat har till uppgift att biträda biskopen med ledning och tillsyn. I Göteborgs stift finns 10 kontrakt.

INDELNING

En av stiftsstyrelsens uppgifter är att verka för en lämplig församlings- och pastoratsindelning. I vissa fall kan indelningsändringar behövas för att skapa de strukturer som långsiktigt kan trygga församlingarnas liv, ekonomiskt och kompetensmässigt.