Ljuskrona detalj.
Foto: Mark Harris & Georg Lulich

Stiftets organisation

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Stiftets styrning

Högsta beslutande organ i stiftet är stiftsfullmäktige, som väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Stiftsstyrelsen består av 15 ledamöter. Styrelsen skall leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på många olika sätt.

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar.

Stiftskansliet

Inom Göteborgs stiftskansli arbetar ett hundratal personer på stiftskansliet i Göteborg, i Uddevalla och ute i skog och mark. Uppdraget är att främja och tillse församlingarna i stiftet, samt förvalta stiftets tillgångar. Stiftsorganisationen är organiserad i fem enheter: Ekonomienheten, Fastigheter och Kulturarv, FörsamlingsutvecklingFörsamlingsstöd och Prästlönetillgångarna.

Göteborgs stiftskansli utvecklar och erbjuder även församlingar och pastorat Servicebyråtjänster inom Ekonomi, HR, Fastighet och Gravadministration. Ytterst ansvarig för verksamheten är stiftsdirektor Jonas Ransgård.