Röstkort kyrkoval.
Foto: Magnus Aronsson /Ikon

Kyrkoval

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? Kyrkovalet handlar om vilka som ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i Svenska kyrkan de kommande fyra åren, både i din församling, ditt stift och för hela Svenska kyrkan.

Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska finnas i din församling? Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra och vad ska kyrkan satsa på? 

Valet sker till tre instanser

  • Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission.
  • Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.
  • Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där fattas beslut om frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken.