Foto: Ikon

Biskopsval

Biskopsval i Svenska kyrkan sker i respektive stift inför tillsättning av biskop. Reglerna för valet anges i kyrkoordningen.