Meny

Domkapitlet

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar.

Några av domkapitlets uppgifter är: gudstjänstfrågor, utfärdande av församlingsinstruktioner, beslut om stiftskollekter, beslutsprövning och överklaganden samt befogenhetsprövning.

Domkapitlet ansvarar även för diakon- och prästexamen och har tillsyn över hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften. Ordförande i domkapitlet är biskopen, vice ordförande är domprosten.

Sammanträden 2020

21 januari med prästexamen (vigning 26 januari)
26 februari
31 mars
7 maj
11 juni med präst- och diakonexamen (vigning 14 juni)
8 september
15 oktober
12 november
9 december

Sammanträden 2021

22 januari med prästexamen (vigning 24 januari)
4 mars
20 april
10 juni med präst- och diakonexamen (vigning 13 juni)
2 september
12 oktober
11 november
9 december

Ledamöter och ersättare i domkapitlet 2018-2021

Biskop Susanne Rappmann, ordförande 
Domprost Stefan Hiller, vice ordförande

Utsedd representant för stiftets präster och diakoner
Barbro Hjort, diakon
Ersättare Tomas Philipson, kyrkoherde

Ersättare för biskop och domprost i domkapitlet
Malin Hammarström, kyrkoherde 

Lekmannaledamöter
Kerstin Alnebratt 
Bengt Wernersson (C)
Sten Janson (POSK)

Ersättare för lekmannaledamöter
Björn Andersson (S)
Bo Hanson (ÖKA)
Kai Bengtsson (BA)

Domarledamot
Bertil Josefson
Anna Hjort Ööpik ersättare