Meny

Förtroendemannaorganisation

Stiftets styrande organ väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.