Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Om webbplatsen

Här finner du information som rör hela svenskakyrkan.se/goteborgsstift till exempel vad som gäller för cookies, utgivningsbevis och hur en söker på webbplatsen.

Göteborgs stifts officiella webbplats svenskakyrkan.se/goteborgsstift har utgivningsbevis och därmed en ansvarig utgivare. Ansvarig utgivare för svenskakyrkan.se/goteborgsstift är Göteborgs stifts stiftsdirektor Jonas Ransgård.

Utgivningsbevis innebär att det som publiceras på goteborg.se juridiskt faller under yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen och omfattas därmed inte av dataskyddsförordningen.

Läs om utgivningsbevis för press, radio och TV

Har du frågor om utgivningsbeviset vänd dig till ansvarig utgivare Jonas Ransgård

Har du synpunkter på webbplatsen?

Du kan rapportera fel eller ge synpunkter på Göteborgs sifts webbplats genom att mejla till kom.gbgstift@svenskakyrkan.se