Stiftelser
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Stiftelser - Fonder

Göteborgs stift förvaltar ett antal stiftelser och årligen utdelas medel ur dessa. Ansökan om understöd kan just nu göras från:

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästänkor m.fl.

vilken kan ge ”understöd åt efterlevande maka/make eller barn efter avlidna präster, som vid sin död tillhörde Göteborgs stift”
Ansökan senast 12 november 2021
Ladda ner blankett för ansökan ur Domkapitlets samfond för prästänkor m fl​

Stiftelsen fru Ann-Ida Broströms julgåva

ur vilken det ”den 12 december varje år såsom julgåvor utdelas till behövande änkor och barn efter präster”, inom landskapen Västergötland, Bohuslän, Halland och Värmland.

Du som är efterlevande maka/make eller barn efter avlidna präster, enligt kriterierna ovan, är varmt välkommen att ansöka om bidrag ur dessa stiftelser. Vem som kan få bidrag ur stiftelserna och till vilket belopp prövas utifrån sökandens ekonomiska förhållanden m.m.  

Ansökan senast 12 november 2021
Ladda ner blankett för ansökan ur Ann-Ida Broströms julgåva​

Stiftelsen samfonden för behövande präster inom Göteborgs stift

vilken får användas "i första hand till understöd åt präst som prövades med avseende på församlingens bästa böra avhålla sig från tjänstgöring och i andra hand till understöd åt präst, som på grund av sjukdom eller annan olycklig omständighet varöver han ej kunnat råda, blivit i behov av ekonomiskt stöd.

Ansökan senast 12 november 2021
Ladda ner blankett för ansökan ur samfonden för behövande präster​

Marie-Louise Larsson

Marie-Louise Larsson

Göteborgs stift

Ekonomi, Redovisningssekreterare