Foto: Jim Elfström /Ikon

Bidrag och stiftelser

Göteborgs stift förvaltar ett antal stiftelser och årligen utdelas medel ur dessa. Det finns också vissa bidrag som är riktade speciellt till dig som är verksam inom Svenska kyrkan.