Foto: Thinkstock

Årsredovisning

En del av Svenska kyrkans medlemmars årliga avgift till Svenska kyrkan går till stiften och utgör basen för stiftens ekonomi.

Hur mycket du som medlem betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst, dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften är ca en procent av din beskattningsbara inkomst.

En del av Svenska kyrkans medlemmars årliga avgift till Svenska kyrkan går till stiften och utgör basen för stiftens ekonomi. Nivån för den årliga avgiften bestäms av stiftsfullmäktige. Från och med 2018 går 0.04 % av din beskattningsbara inkomst till stiftet. Stiftsavgiften uppgick år 2018 till drygt 78 miljoner kronor i intäkter. Personalen är stiftets största resurs och löner är följaktligen den största kostnaden, cirka 57 procent av totala verksamhetskostnaden. Göteborgs stift hade i genomsnitt 133 anställda under 2018.