Foto: Lasse Bengtsson

Odlarglädje och skapelsekärlek - Där jord och himmel möts

Hur förvaltar jag mitt liv och den plats på jorden som Gud gett mig att leva på? Hur kan jag låta naturen bli en bild för framtidshopp? Kursen utgår från tre olika perspektiv: teologi, miljöpsykologi och odlande. Jan 2023 - nov 2023

I sin skapelse låter Gud oss ana sitt innersta väsen. Under kursen fördjupar vi  oss i detta utifrån tre perspektiv: Teologi, miljöpsykologi och odlande. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt och kan t ex innebära:

  • Ekologisk odling av allt från grönsaker och altarblommor.
  • Utformande av miljöer utifrån olika behov, t ex för hälsa och välbefinnande, för stillhet och lugn eller som mötesplats.
  • Ny kunskap om hur naturen påverkar hela människan och hur Gud möter oss i naturen.
    Distanskurs på halvfart

Mål med kursen

Ökad kunskap om odlande och hur natur och utemiljö kan berika den enskildes liv och även tas tillvara i kyrkans arbete.

Målgrupp

Du som är nyfiken på samspelet mellan natur, människa och Gud och är beredd på att få jord under naglarna. Anställda och ideella inom kyrkan som vill ta till vara på och utveckla naturen och odlandet som en del i församlingens arbete.

Kursen ges på Helsjöns folkhögskola och är ett samarrangemang mellan folkhögskolan och Göteborgs stift, (inledningsvis även med Lunds stift).
Det är en distanskurs som ges på halvfart med åtta obligatoriska träffar à 3 dagar/tillfälle (sammanlagt 24 dagar) förlagda till Helsjön folkhögskola.
Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med uppgifter på egen hand och projektarbete med diskussion och reflektion virtuellt.
Kursen ges med hänsyn till att även den som är funktionsnedsatt ska kunna delta; lokaler är tillgänglighetsanpassade och vi har även upphöjda odlingsbäddar för den som t ex är rullstolsburen.

Obligatoriska träffar på Helsjön folkhögskola: 9-11 januari, 27 februari -1 mars, 3-5 april, 15-17 maj, 28-30 augusti, 25-27 september, 23-25 oktober samt 20-22 november.

Utbildningen är avgiftsfri men du betalar för kost och logi vid träffarna på Helsjön

För ytterligare information om temat på träffarna, lärarna, kostnader, anmälan mm - gå in på  Helsjöns folkhögskolas webbplats.