Foto: GettyImages

Uttalande med anledning av islamofobiska hatattacker mot muslimer och Koranen

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av de planerade islamofobiska hatattackerna mot muslimer och Koranen i Göteborg med flera orter har Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift, tillsammans med Kalsoom Kaleem och Abdullah Almasri, Muslimska samverkansgruppen i Göteborg, gjort följande uttalande.

Vi, representanter från muslimska samfund och Göteborgs stift, Svenska kyrkan, står enade i vårt fördömande av de islamofobiska hatattackerna mot muslimer och Koranen.

Yttrandefriheten är en omistlig del av vårt demokratiska samhälle, men att använda den för att så hat och splittring är att missbruka den och hotar religionsfriheten.

Vi från Göteborgs stift, Svenska kyrkan, vill uttrycka vår solidaritet med våra muslimska systrar och bröder. Vi ser de lidanden ni går igenom och förstår att detta är ett hot mot era möjligheter att leva värdiga liv. Så får det inte vara! 

Upplopp och våld skapar bara mer splittring. Tillsammans vill vi därför uppmana till att möta hatet på fredligt sätt, genom att sprida kunskap om våra religiösa traditioner, genom att mötas, respektera och glädjas åt våra olikheter och kämpa för ett mer rättvist samhälle. 

Med önskan om Guds fred.

Kalsoom Kaleem och Abdullah Almasri
Muslimska samverkansgruppen

Susanne Rappmann
biskop i Göteborgs stift, Svenska kyrkan

Svenska kyrkan står bakom lagen om yttrandefrihet

Yttrandefriheten är en grundbult i det Svenska demokratiska samhället. Det är en grundlagsfäst rättighet som vi både ska värna och vårda.

Tro&Respekt

Med anledning av de planerade islamofobiska hatattackerna mot muslimer och Koranen i Göteborg med flera orter har "Tro&Respekt, Interreligiösa rådet i Nordost" anslutit sig biskop Susannes och Muslimska samverkansgruppen i Göteborgs uttalade.

Vi, representanter från Tro & Respekt: Interreligiösa rådet i Nordost, står enade i vårt fördömande av de islamofobiska hatattackerna mot muslimer och Koranen.

Yttrandefriheten är en omistlig del av vårt demokratiska samhälle, men att använda den för att så hat och splittring är att missbruka den och hotar religionsfriheten.

Vi representerar olika religiösa samfund, och vill uttrycka solidaritet med våra muslimska systrar och bröder. Vi ser de lidanden ni går igenom och förstår att detta är ett hot mot era möjligheter att leva värdiga liv. Så får det inte vara!

Upplopp och våld skapar bara mer splittring. Tillsammans vill vi därför uppmana till att möta hatet på fredligt sätt, genom att sprida kunskap om våra religioner, genom att mötas, respektera och glädjas åt våra olikheter och kämpa för ett rättvist samhälle.

Med önskan om Guds fred.

 

För Tro & Respekt: Interreligiösa rådet i Nordost:

Bengt Andreasson, Rosa huset Lovgärdet, Equmeniakyrkan

Iman Baroudi, Angereds Muslimska församling.

Andrzej Konopka, S:t Pauli av Korsets Församling, Katolska kyrkan Angered

Frida Dryselius, Nylöse pastorat, Svenska kyrkan

Bajwa Varinder Kaur, Gurdwara Sri Guru Singhsabha

Emanuel Furbacken, Samordnare för församlingarna i Tro&Respekt