Foto: Anders Stenbäck

Upplev kyrkan i globala Syd!

Nyhet Publicerad

Göteborgs missionssällskap lyser ut stipendier. Ta chansen! Res ut eller bjud in! Sök senast den 30 april, 2024.

Göteborgs missionssällskap vill ge möjlighet till inspiration och ökad kunskap inom ett lokalt sammanhang i kyrkan i Afrika, Asien eller Latinamerika.

Stipendiet är tänkt för ungdomars utbildning eller fortbildning för arbete i kyrka eller mission, grupper i stiftet som gör studieresa i utbildningssyfte, och grupper i stiftet som vill inbjuda enskilda eller grupper från kyrkor eller ekumeniska organisationer i globala Syd.

Läs mer på stiftets hemsida och hitta adressupgifter för anmälning.